Hasan İlhan ŞAHİN

Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi  / Kurucu Ortak

1987 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmasıyla, babası SMMM Nedim ŞAHİN ile birlikte çalışmaya başlamış ve 1994 yılında SMMM, 2008 yılında da sınavlardan elde ettiği başarı neticesinde YMM unvanlarına hak kazanmıştır.

Ülke ekonomisine Yeminli Mali Müşavir olarak vermekte olduğu hizmetin yanı sıra, halen Yüksek Ticaret ve MÜİİBF Mezunları Derneği ile TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur. Bilgilerini sosyal sorumluluk anlayışıyla paylaşmaktadır.

H.İlhan ŞAHİN, İşlev Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A. Ş.’ nin kurucu ortağıdır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahip olup, muhasebe ve mali müşavirlik konularında 32 yıllık deneyime sahiptir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Efrail TOPAL

Yeminli Mali Müşavir / Bağımsız Denetçi / E.Vergi Müfettişi / Kurucu Ortak


1978 yılında Erzincan Otlukbeli’ nde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzincan’ da, lisans öğrenimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde 2001 yılında tamamladı.

Vergi kariyerine 2002 yılında, Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdarlığında başlamış ve 9 ay boyunca Kayıtdışı Ekonomi Takip ve Mücadele Biriminde özel yoklama yetki belgeli memur olarak çalışmıştır. 2003 yılında Vergi Denetmen Yardımcılığı sınavını kazanarak vergi inceleme elemanlığı kariyerine başlamıştır. Bu süreçte 7 ay Ankara’ da teorik vergi mevzuatı eğitimine, 3 ay da Antalya’ da refakat eğitimine katılmıştır. Vergi Denetmen Yardımcılığı sürecini Adana Gelirler Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığında geçirmiş ve 2006 yılı yeterlilik sınavında başarı göstererek Vergi Denetmeni olarak atanmıştır.

Daha sonra bir buçuk yıl İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında, üç yıl da Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında Vergi Denetmeni olarak çalışmıştır. Daha sonra 14 ay Vergi Denetim Kurulu Anadolu Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır. 2013/Mart döneminde, Vergi Denetim Kurulu Vergi Müfettişliği görevinden istifa ederek Yeminli Mali Müşavirlik kariyerine başlamıştır.

Efrail TOPAL, İşlev Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A. Ş.’ nin kurucu ortağıdır. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahip olup, vergi konularında 16 yıllık deneyime sahiptir. Vergi inceleme elemanlığı görevi sırasında birçok büyük vergi incelemesi çalışmasında bulunmuştur.

Serdar KARAKUŞ

SMMM / CPA – Denetim Müdürü/Audit Manager 

Serdar KARAKUŞ  Ticaret lisesi  öğrenimini Ankara’da, lisans öğrenimini ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

2002 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde muhasebe bölümü ile başladığı meslek hayatına,

2003-2010 yılları arasında İstanbul da büyük ölçekli muhasebe şirketinde muhasebe şefi olarak devam etmiştir.

2010 yılından itibaren Denetim ve  Yeminli Mali Müşavirlik şirketlerinin Vergi Denetimi bölümünde görev almaya başlamıştır.

2015/Eylül döneminden itibaren İşlev Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. bünyesinde Vergi Denetçisi /Auditor unvanıyla çalışmaya başlamıştır.

SMMM ünvanına sahip olup, Görevine Denetim Müdürü olarak devam etmektedir.

Serdar KARAKUŞ, aynı zamanda, İSMMMO İstanbul Mali Müşavirler Odası ve  İSMMMD- İstanbul SM Mali Müşavirler Derneği ile birçok sivil toplum kuruluşunun aktif üyesidir.

Muhasebe ve e-dönüşüm  konularında hazırlamış olduğu yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Mali mevzuat ve e-dönüşüm ile Muhtasar&SGK uygulamalarına ilişkin birçok  seminere, konuşmacı ve panelist olarak katılmıştır.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

LİNKEDİN

Musa ERDEMİR

Musa ERDEMİR _ Yönetim ve Finans Danışmanı

1954 Yılında Elazığ doğumlu Musa Erdemir, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisinden 1979 yılında mezun olmuştur.

1973 yılında Yapı Kredi bankasında bankacılık mesleğine başlamış yönetim bölümlerinde denetim, şube müdürü, perakende bankacılık bölge koordinatörü, bölge müdürü Olarak 2002 yılına kadar çalışmıştır. 

 2002-2005 yıllarında Toprak Bank'da bankacılık mesleğine devam ettikten sonra, 2006-2020 yılları arasında özel sektörde yönetim ve finans danışmanı olarak çalışma yaşamına devam etmektedir.

Fenerbahçe Futbol Kulübünde 2018 yılından itibaren Denetim Kurulu asil üyesi olarak görevine devam etmektedir.

2020 yılında profesyonel iş hayatına İşlev Yeminli Mali Müşavirlik Denetim A.Ş.'de Yönetim ve Finans Danışmanı olarak  devam etmektedir. Evli iki çocuk babasıdır.

Kübra BAL KARA

Kübra BAL KARA;

KDV İade Raportörü

 1993 İstanbul, doğumludur, Lise öğretimi Anadolu Hisarı Ticaret Meslek Lisesi Bilgisayarlı muhasebe bölümünü tamamlamıştır.

Üniversite eğitimi; Trakya Üniversitesi Lojistik bölümünden mezun olduktan sonra, Eğitimine Marmara Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünde eğitimine devam ederek Marmara Üniversitesi'nden başarıyla mezun olmuştur. 

2012-2013 şirketlerin muhasebe bölümünde çalışmakta iken, 2013/Haziran döneminden itibaren İşlev Yeminli Mali Müşavirlik Denetim A.Ş. bünyesinde KDV İade Raportörü unvanıyla çalışmaya başlamıştır.

Merve SARI

Denetçi Yardımcısı

1992 doğumludur. Gümüşhane üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Muhasebe ve Vergi bölümü öğrencisidir. 2016 yılında Mali Müşavirlik Ofisinde muhasebe meslek elemanı olarak çalışmıştır.2018-Eylül ayından itibaren şirketimiz bünyesinde Denetçi Yardımcısı olarak mesleğine devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk Annesidir.

Barış İZCİ

Denetçi Yardımcısı

1988 İstanbul olup, 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi İşletme Bölümü Mezun olmuştur. 2005 yılından beri çeşitli şirketlerde idari işler ve satış uzmanlığı pozisyonlarında görev yaptıktan sonra 2016 yılından itibaren şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Aynur ÖZTÜRK

Yönetici Asistanı 

1987 Yılında Sakarya Karasu ilçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Beykoz’da tamamlamıştır.

Ön Lisans öğrenimini Sakarya Üniversitesi Akyazı Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret Bölümünde tamamladı.

Lisans öğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Fakültesinde tamamladı.

Lisans Öğrenimi 2.Üniversite Eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi İşletme Bölümünde devam etmektedir.

2009 yılından itibaren şirketlerin ön muhasebe bölümünde görev almaya başlamıştır.

2013/Temmuz Döneminden itibaren şirketimiz bünyesinde yönetici Asistanı Olarak çalışmaya başlamıştır.

Evli ve bir çocuk annesidir.

Feyyaz SÖYLEMEZ

KDV İade ve Raporlama Departmanı

 

 

1993 İstanbul doğumludur. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur.

2016 ile 2018 yılları arasında YMM ofislerinde çalışmış olup,2019 Mart ayından itibaren şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Can Burak YÜKSEL

KDV İade ve Raporlama Departmanı

1988  Zonguldak doğumludur. 2013 yılında Ankara Gazi Üniversitesi iktisat bölümünden mezun olmuştur.

2015 yılından itibaren YMM şirketlerinde KDV iade bölümlerinde çalışmakta iken, 2019 Ekim ayından itibaren şirketimiz bünyesinde çalışmaya başlamıştır.