KDV Beyannamesinde Önemli Değişiklik
03.10.2017 tarihinde 1 no.lu KDV beyannamesinde yapılan güncelleme ile

– Matrah bölümünde yer alan “Diğer İşlemler” tablosuna “504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler” kodu eklenmiştir. Mükellefler Alış İadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

Bu çerçevede Eylül/2017 döneminden itibaren verilen KDV beyannamelerinde, daha öncedenen “ilave Edilecek KDV veya daha önceden indirim Konusu yapılan KDV’nin iade” bölümünde beyan ettiğiniz ALIŞTAN İADE Faturalarının (aldığınız mallara istinaden düzenlediğiniz iade faturalarının) 504 – Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler bölümünde MATRAHLARI ile bildirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu iade faturalarının matrahları istenildiğinden KDV oranları farklı olan Alıştan İade faturalarının matrahlarına doğru bir şekilde ulaşabilmek için, Mizanda 391 Alıştan İade KDV hesabına alt hesap açılması gerekmektedir.

Örneğin;
• 391 02 001 %1’lik Alıştan İade Hesaplanan KDV
• 391 02 008 %8’lik Alıştan İade Hesaplanan KDV
• 391 02 018 %18’lik Alıştan İade Hesaplanan KDV

Bu şekilde mizanda KDV oranlarına göre hesap açıldığında KDV’den Matraha ulaşılarak Doğru MATRAH yazılabilecektir.

Aksi taktirde, 391 Alıştan İade KDV hesabı tek hesapta takip edilirse Matrahı bulmak zor olacaktır. Bu durumda ileride KDV iadesi alan firmalar ve alt firmalar nezdinde hata olarak karşımıza çıkabilir.