KGK 75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı Gösterge Faiz Oranı Reformu 18 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31338 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve D… 

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/12/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı

 

KGK 75935942-050.01.04-[01/177] Sayılı Kararı

Gösterge Faiz Oranı Reformu

18 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31338

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/177]

Karar Tarihi: 17/12/2020

Konu: Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler)

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu sağlamak üzere; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Interest Rate Benchmark Reform – Phase 2 (Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and İFRS 16” başlığıyla yayımlanan “Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama (TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan Değişiklikler)”nın yayımlanmasına karar verilmiştir.

Gösterge Faiz Oranı Reformu – 2. Aşama

TFRS 9, TMS 39, TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16’da Yapılan

Değişiklikler

Karar İçin Tıklayınız