DENETİM HİZMETLERİMİZ

– Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması,

– Sektör analizleri ve şirketin sektör içindeki yerinin tespitine yönelik çalışmalar

– Talep edilecek diğer konular (Satın alınacak veya ortak olunacak şirket varlıklarının değerlenmesi)

– Uluslararası Muhasebe Standartları, Türk Vergi Mevzuatı çerçevesinde genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak mali denetimlerinin yapılması ve raporlanması

– Vergi Denetimi

– Şirket yetkililerinin talep ettiği özel raporların hazırlanması (Sınırlı inceleme ve raporlamalar

– Karlılık ve Verimlilik Denetimi

– Kredi Verilebilirlik ve Kredi Uygulamaları Denetimi

– Şirket Devir, Satın Alma ve Değerleme Denetimi

– Özel Amaçlı Diğer Denetimler

 

TASDİK HİZMETLERİMİZ

– Tam Tasdik Hizmeti

– Katma Değer Vergisi İadesi

– Gerçek Kişilere Ait İşletme ve Teşebbüslerinin Dönem Sonu Mali Tablolarını ve Beyanları

– Veraset ve İntikal Vergisine Tabi İşlemler (Mali Tablolar ve Beyanlar)

– Kamu Borçları Erteleme ve Taksitlendirme Talepleri Değerlendirmeleri

– AR-GE İndirimi İşlemleri

– Vergi Muafiyet ve İstisnaları

– Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonları

– İştirak Kazançları

– Kredi Kurumları için Kredi Verilebilirliği ve Uygulamaları

– Stok Değerlemeleri

– Dernek ve Vakıfların Muafiyetle ilgili İşlemleri

– Diğer Teşvik, İstisna ve Muafiyetle ilgili İşlemler

– ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri

– İç Kaynakların Sermayeye Eklenmesi işlemleri

– AR-GE Proje Harcamaları Değerlendirme İşlemleri

– İflas Ertelemesi için Özvarlık Tespit İşlemleri

– ÖTV’si Sıfırlanmış Deniz Yakıtı ile İlgili İşlemler

 

MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

– Kanun ve uygulama değişikliklerinin devamlı olarak bildirilmesi ve görüş verilmesi

– Muhasebe uygulama ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi

– Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması

– Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması

– Teşvik uygulamaları ile ilgili danışmanlıklar

– Yıllık beyannamelerin hazırlanması

– Serbest Bölge uygulamaları

– Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları

– Mevzuat gereğince yaptırılacak tüm tasdik işlemleri

– Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar

– Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar

– Finansal Yönetim Danışmanlığı (Firmalardaki Kaynak Sorununu Aşmak İçin Yurtiçi Veya Yurtdışı Leasing Ve Kredi Kuruluşlarıyla Yapılan Ortak Çalışmalarla Gerekli Finansman Desteğinin Sağlanması)