Kamu İhale Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri 20 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31517 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikl…

 

 

20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri

 

Kamu İhale Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri

20 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31517

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ