Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” ve “Sürekli Eğitim… 

 

 

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” ve “Sürekli Eğitim Programı Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde bağımsız denetçilere yönelik olarak temel mesleki konularda yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemi ile eğitim programı düzenlenebilmesi için eğitim programlarının Kurumumuz onayına sunulması gerekmektedir.

Mezkûr düzenlemeler çerçevesinde yürütülen ve/veya yürütülecek olan sürekli eğitim programlarına ilişkin tüm başvuru işlemlerinin (başvuru, güncelleme, yenileme) yürütüleceği elektronik sistem kullanıma açılmıştır. Söz konusu sisteme Kurumumuz internet sitesinin E-Hizmetler bölümünün altında yer alan Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemi (SEPAS) linkinden ulaşabilirsiniz.

Daha önce eğitim programı onaylanmış ve Kurumumuza temsile yetkili kişi bildiriminde bulunmuş olan kurum/kuruluşlar, sisteme tanımlanan temsile yetkili kişiye ait bilgiler ile giriş yapabilirler. Söz konusu kuruluşların onaylanan eğitim programları Sistem üzerinden yayımlanacak olup, kuruluşların eğitim programlarına ilişkin bilgi ve belgelerini kontrol ederek 16.08.2021 tarihine kadar varsa güncelliğini yitirmiş bilgi ve belgeleri güncellemeleri gerekmektedir. Bu tarih itibarıyla eğitim programlarının ilanı Sistemde kayıtlı bilgiler dikkate alınarak yapılacak olup onay süresi dolan programlar Kurumumuz internet sitesinde listelenen programlar arasında yer almayacak ve bu programlar için eğitim düzenlenemeyecektir.

Daha önce onaylanmış bir eğitim programı bulunmayan, ilk defa başvuruda bulunacak olan kurum/kuruluşların öncelikle temsile yetkili kişiyi belirlemeleri ve aşağıda örneği yer alan dilekçe ile Kurumumuza başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Kurum/kuruluşlarca yetkilendirilecek kişi, sürekli eğitim programlarına ilişkin tüm başvuru işlemlerini yapmaya, gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri Kurumumuza sunmaya, onaylanan ve onaylanacak programlarda her türlü değişikliği yapmaya yetkili olacaktır. Dolayısıyla temsile yetkili olarak görevlendirilecek kişinin, yetki ve sorumluluklarınız çerçevesinde azami dikkat ve özeni gösterecek bir kişi olması önem arz etmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşu ve Eğitim Kuruluşu temsile yetkili kişi yazı örneği için tıklayınız

Üniversite ve Meslek Odası temsile yetkili kişi yazı örneği için tıklayınız

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu