KGK – 2020 Yıllık İnceleme Raporu Yayımlandı Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşla…

 

 

KGK – 2020 Yıllık İnceleme Raporu Yayımlandı

KGK – 2020 Yıllık İnceleme Raporu Yayımlandı

Bağımsız denetimin kalitesini, güvenilirliğini ve devamlılığını sağlamak amacıyla denetim kuruluşları ve denetçiler nezdinde Kalite Güvence Sistemi incelemeleri gerçekleştirilmekte olup inceleme ve denetim faaliyetleri, Kurulca her yıl hazırlanan yıllık inceleme planı kapsamında yürütülmektedir.

Kurumumuz tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilen seçilmiş dosya incelemeleri kapsamında mevzuata aykırılıkları tespit edilenler hakkında idari yaptırımlar uygulanmakta ve İnceleme sonuçları her yıl bir raporla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Bu kapsamda hazırlanan 2020 Yıllık İnceleme Raporunda, yapılan seçilmiş dosya incelemeleri hakkında bilgi verilmekte, dosya incelemeleri neticesinde tespit edilen önemli bulgulara ve söz konusu bulgulara ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

2020 Yıllık İnceleme Raporuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu