2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri ÖZET: Bu Sirküler; ⎯ Gümrük ve…

 

 

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları

e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeleri

ÖZET:

Bu Sirküler;

⎯ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ

⎯ 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ

⎯ 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 3 SIRA NO’LU ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

⎯ 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

⎯ Finansal tabloların TFRS’ye düzenlenmesi konusunda KGK Kararları hükümlerine göre 2022 yılında tutulacak defterler, tasdik durumları ile e-defter ve defter beyan sistemi ile finansal tablo düzenlemelerine ilişkindir.

1) E-defter uygulamaları, mükelleflerin defter tasdikine ilişkin zorunluluklarını değiştirmektedir.

2) Defter beyan sistemi uygulaması dolayısıyla işletme defterleri ve serbest meslek kazanç defterleri GİB sistemi üzerinde tutulmaktadır.

3) Ticari kazanca ilişkin defterlerin 2022 yılında birinci sınıf esasına göre mi yoksa ikinci sınıf esasına göre tutulacağının belirlenmesi için gerekli olan hadlere ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tebliği beklenmektedir.

4) 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olma kriterleri yeniden belirlenmiştir.

5) 19 Eylül 2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS) UYGULAMA KAPSAMINA İLİŞKİN KURUL KARARI Ek listede yer alan şirketler münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS uygulamak zorundadırlar.

6) Bağımsız denetime tabi olup, münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamak zorunda olmayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’yi uygulaması zorunludur.

7) Ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmeler isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceklerdir. Finansal tabloların hazırlanmasında, ayrıca bu düzenlemelerin dikkate alınması gerekmektedir.

2022 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları Sirküleri İçin TIKLAYINIZ