21 Aralık 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Muhasebat Genel Müdürlüğü Gen…

 

 

21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler – MTV, VUK, GVK, KDV, ÖİV, Harçlar, Emlak, Belediye

21 Aralık 2021 Tarih ve 31696 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler

21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31696

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 70) Değerli Kağıtlar
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 38)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 39)
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 54)
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 90)
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 534)
Bitki Karantinası Tazminatı Desteği Uygulama Tebliği (No: 2021/41)