2021 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi Hazırlanıyor… 2021 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI (ÖZET) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre…

 

 

2021 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2021 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

Hazırlanıyor…

2021 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI

(ÖZET)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre 2021 yılında gelir elde edenler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini, 1 Mart 2022 tarihinden başlayarak 31 Mart 2022 Perşembe günü saat 23.59’a kadar göndermelidirler.

2021 yılında elde edilen gerçek usulde vergilendirilen kazançlara ilişkin olarak 31 Mart 2022 tarihine kadar verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte olmak üzere;

– Birinci taksitin 31 Mart 2022 Perşembe gününe kadar,

– İkinci taksitin 1 Ağustos 2022 Pazartesi gününe kadar (31 Temmuz 2022 Pazar gününe denk geldiği için),

ödenmesi gerekmektedir.

Ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2020 yılında ticari, zirai ya da serbest meslek kazancı elde edip aktif toplamı 13.258.000 TL ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL’yi aşmayan mükellefler 2021 yılı beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden onbeşinci günün sonu olarak belirlenmiştir.

Buna göre, aylık/3 aylık berat dosyası yükleyen gerçek kişiler Aralık / Ekim-Kasım-Aralık 2021 dönemi berat dosyalarını 31 Mart 2022 günü sonuna kadar yüklemeli ve ikinci kopyaların aktarımını 15 Nisan 2022’ye kadar tamamlamalıdırlar.

2021 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi TIKLAYINIZ

Kaynak: TÜRMOB