Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü Vatandaşlarımızın sahip olduğu gayrimenkullerin alım-satımının vergilendirilmesinde, tapu harcı v…

 

 

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü

Gayrimenkul Alım-Satımının Vergilendirilmesi Broşürü

Vatandaşlarımızın sahip olduğu gayrimenkullerin alım-satımının vergilendirilmesinde, tapu harcı ve değer artışı kazancı yönünden açıklayıcı bilgi ve örneklerin yer aldığı soru-cevap formatında hazırlanan Broşür yayınlandı.

GİRİŞ

Vatandaşlarımızın sahip olduğu gayrimenkullerin, ticari amaç gütmeksizin, alım satımında iki türlü vergisel yükümlülük doğmaktadır. Bunlardan birincisi, gayrimenkul alım-satımında alan ve satan yönünden ayrı ayrı olmak üzere Harçlar Kanununa göre tapu harcının ödenmesidir. İkinci olarak ise gayrimenkulü alan açısından, Gelir Vergisi Kanununa göre, ivazsız iktisap edilenler hariç, gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yıllık istisna tutarını aşıyorsa değer artışı kazancı olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

I- GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA TAPU HARCI

1. Tapu Harcına Konu Olan Gayrimenkul Alım-Satım İşlemleri Nelerdir?

Tapu Müdürlüğünde gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabı tapu harcının konusuna girmektedir.

2. Tapu Harcını Kimler Ödemek Zorundadır?

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde tapu harcını, taşınmazı devreden ve devralanın ayrı ayrı ödemesi gerekmektedir.

Broşür İçin Tıklayınız