• Yönetim Danışmanlığı
  • Şirket Birleşme, Devir, Bölünme ve Tasfiye İşlemeleri
  • Şirket Satışı/Hisse Bölünmeleri
  • Şirketin Yeniden Yapılandırılması
  • Şirketler Hukuku Danışmanlığı
  • Finansal Değerlendirme ve Analiz
  • Kredi ve Finansman Danışmanlığı
  • Vergi Danışmanlığı ve Vergi Planlaması
  • İş Hukuku ve SGK Mevzuatında İdari Para Cezaları ve İtiraz Yolları