YMM Tasdik Hizmetleri

 • Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve Mali Tabloların Tasdiki
 • KDV İade ve Mahsup İşlemleri
 • Yatırım İndirimi ve Uygulama İşlemleri
 • Yatırım Teşvik Belgesi Kapanış İşlemleri
 • Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri
 • Kurumlar Vergisi İstisnası Tasdik İşlemleri
 • Sermaye Artırımına İlişkin İşlemler
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti
 • Sermayeye Eklenebilir İç Kaynaklar Tespiti
 • Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik İşlemleri
 • ÖTV İade ve Mahsup İşlemleri
 • Faaliyet Tasdik Raporu
 • Gümrük Beyannamesi Tasdiki
 • Dahilde İşleme Rejimi İşlemleri
 • Dernek, Tesis, Vakıf vb. Kurumların Maliyet ve İstisna Tasdik İşlemleri
 • Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri
 • Mali Tabloların Uygunluğu ve Hasılat Tespiti
 • Servet ve Varlık İncelemeleri
 • Stok Değerlemesi
 • İlaç Fiyatları Tespit ve Değerlemesi
 • Radyo ve Televizyon Paylarının Tespiti
 • SSK İlişiksizlik Belgesi İncelemeleri

Vergi İhtilaflarının Çözümüne Yönelik Hizmetleri

 • Vergi Davalarında Danışmanlık
 • Uzlaşmalara Girilmesi
 • Düzeltme ve Şikayet Yollarına Başvurulması
 • Vergi İncelemelerinde Danışmanlık